Recuperaciones ValdizarbekĀ GANA taldeari ematen dion babesa

Gaur gure taldeko ordezkaritzak babesle nagusiaren instalakuntzak bisitatu egin ditu. Eskolako atletak zein atleta nagusiak ere egon dira. Han bertan hiru urtetarako kolaborazio hitzarmena sinatu egin da. Eskerrik asko Efren zure laguntza handiaz.