Lege-Oharra

Lege Ohar honek www.atletismogana.es  web orriaren erabilera
arautzen du, ondorengo alderdi tekniko eta legalekin:

WEB HONEN LEGEZKO ARDURADUNA
Informazioaren gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarazten dugu:

 • Sozietatearen izena: Grupo de ATLETISMO de NAVARRA
 • IFK: G71151203
 • Posta Zuzendaritza: BADOSTAIN kontzejua, 11, 1.go Cc 31016 MENDILLORRI (IRUÑA)
 • Helburu soziala: Nafarroako atletismoaren estandartea izatea
 • Tel: 657235704
 • Informazioa eskatzeko eta harremanetan jartzeko helbide elektronikoa: atletismo.gana@gmail.com

XEDEA, WEB-ORRIA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK ETA HORIEN ONARPENA

Web-orria erabiltzeko baldintza orokor hauen helburua da bai informazioaren erabilera arautzea, bai GANA erakundearen eta web-orriaren erabiltzaileen artean sortzen diren merkataritza-harremanak arautzea. Webgune honetara sartzen edo erabiltzen den pertsona oro erabiltzailetzat hartuko da. Nabigazioak eta/edo web orriko edozein aplikaziok Erabiltzaile gisa onartzea dakarte, erabatekoa eta erreserbarik gabekoa, web orrian eskaintzen diren zerbitzuak emateko erabiltzen diren baldintza orokor guzti-guztiak.

Lege Ohar honetan ezarritako klausulak onartzen ez badira, erabiltzaileak ezin izango du web orrian bere esku jarritako jarduera eta/edo edukietara sartu eta/edo horiek erabili; beraz, web orritik alde egin beharko du, eta ezin izango du bertan egon. Berariaz eta salbuespenik gabe onartzen du webgune hau eta haren edukiak eskuratu eta erabiltzea, bere erantzukizunpean.

Webgune honetan sartzea doakoa da, eta bistaratzeko ez da beharrezkoa aldez aurretik harpidetzarik edo erregistrorik egitea.

Web orrian agertzen den informazioa azken eguneratzean indarrean zegoena da. Ezingo da web-orria aldatu, aldatu edo egokitu. GANAk, ordea, web honen konfigurazioa egokitzat jotzen duen edozein unetan, alde bakarretik aldatu ahal izango ditu zerbitzuaren baldintzak eta edukia, eta aldi baterako edo behin betiko ezabatu, mugatu edo eten ahal izango ditu, bai eta horietara sartzea eragotzi ere, aldez aurretik jakinarazi gabe.

GANAk egiten du web-orriaren arduradun gisa soilik jarduten du, bere helburu sozialari buruzko informazio-zerbitzu baten emaile den aldetik, eta ez da erabiltzaileek baldintza orokor hauen aurka bidal edo argitara ditzaketen edukien erantzule bihurtzen, eta erabiltzailea da edukien egiazkotasunaren eta zilegitasunaren erantzule bakarra.

GANAk erabiltzailea erabiltzen ari den web orriaren zerbitzua eten ahal izango du, eta berehala ebatzi erabiltzailearekiko harremana, bertan eskaintzen den web orriaren erabileraren bat detektatzen badu, Lege Ohar honetan adierazitakoaren aurkakotzat jo daitekeena.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Web orri osoa: testuak, irudiak, argazkiak, markak, grafikoak, logotipoak, ikonoak, botoiak, software fitxategiak, teknologia, linkak eta gainerako ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, kolore-konbinazioak, bai eta bere edukien egitura, hautaketa, antolamendua eta aurkezpena ere (aurrerantzean,), diseinu grafikoa, erabilitako materialen hautaketa, erabiltzeko moduko ordenagailu-programak, funtzionamendu, sarbide eta erabilerari buruzko jabetza intelektuala, eta iturburu-kodeak.

GANAk ez du bermatzen edukiak zehatzak edo akatsik gabeak izango direnik, edo erabiltzaileak libreki erabiltzeak hirugarrenen eskubideak urratzen ez dituenik. Web orri hau eta bere edukiak ondo edo gaizki erabiltzea erabiltzailearen erantzukizuna da. Era berean, debekatuta dago web honetan dagoen informazioa osorik edo zati batean erreproduzitzea, birtransmititzea, kopiatzea, lagatzea edo birgaldatzea, aldatzea, egokitzea edo itzultzea, edozein dela ere informazioaren helburua eta horretarako erabilitako bitartekoa, GANAren aurretiazko baimenik gabe.

GANAk ez du inolako lizentzia edo baimenik ematen bere jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen gainean edo webgunearekin eta eskainitako jarduerekin lotutako beste edozein jabetza edo eskubideren gainean.

Erabiltzaileak web orri honetako laburpenak edo dokumentuak kopiatzeko eta inprimatzeko baimena du, hirugarren baten jabetzakoa den eta merkataritzakoa ez den erabilerarako halakotzat identifikatu den edukia izan ezik, betiere kopia eta inprimaketa horietan guztietan copyright abisu guztiak edo jabetza intelektualaren beste eskubide batzuen abisu guztiak eta horietan dauden erantzukizun-salbuespen guztiak agertzen badira. GANAn erregistratutako logotipo eta marketako bat ere ezin da erabili, ezta erreproduzitu ere, aldez aurretik gure idatzizko baimenik gabe.

Web orrian agertzen diren GANAren edo hirugarrenen jabetzako elementu horiek guztiak eskura jartzeak ez du esan nahi, inola ere, titulartasuna lagatzen denik edo erabiltzeko eskubidea ematen zaionik Erabiltzaileari.

Aurrez berariaz aipatutakoaz gain, debekatuta dago web-orri honen eduki osoa edo zati bat edozein modutan erreproduzitzea, markoa barne, web-orri honetan eta/edo haren edukian oinarritutako edozein lan sortzea eta haren edukia beste web-orri batzuetan, berreskuratze-sistema elektronikoetan edo argitalpenetan sartzea.

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu bere eskubideak urratu direla web-orrialdean eduki jakin bat sartzeagatik, berehala jakinarazi beharko dio egoera hori GANA sozietateari, atletismoa.gana@gmail.com helbidean.

Debekatuta dago webguneko edukiak lortzeko edozein saiakera egitea Erabiltzaileen eskura jartzen diren bitartekoak eta sarean erabili ohi direnak ez diren beste bitarteko batzuk erabiliz, betiere GANA web guneari kalterik eragiten ez bazaio.

GANA sozietateari irudiak edo bestelako informazio grafiko edo multimedia ematen dizkioten erabiltzaileek, aldi berean, erreprodukzio-eskubideak lagatzen dizkiote material hori web zerbitzarian dagoen bitartean. Nolanahi ere, GANA erakundeak ez du inolako betebeharrik izango erabiltzailearekin informazio horri dagokionez, eta edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe ezabatzeko eskubidea izango du.

ESTEKAK

Web-orriak hirugarrenen webguneetarako estekak edo estekak izan ditzake. Hirugarrenen web-orriak ez dira berrikusi, eta GANAk ez ditu kontrolatzen. Web honek izan ditzakeen estekak informazio-erreferentzia gisa baino ez dira eskainiko, eta ez da inolako baloraziorik egingo horietan eskaintzen diren eduki, jabe, zerbitzu edo produktuei buruz.

Nolanahi ere, GANA eta/edo GANA taldearen antolakuntzako edozein webgune ezin izango dira webgune horien edukien arduraduntzat hartu, ez eta haien pribatutasunari edo datu pertsonalen tratamenduari buruz hartzen diren neurrien arduraduntzat ere, ezta erabilera-baldintzen arduraduntzat ere.

GANAk webgune horien erabilera-baldintzak eta pribatutasun-politika arretaz irakurtzea gomendatzen du.

GANAren web-orriren baterako esteka bat aktibatu nahi baduzu, jakinarazi egin beharko duzu, esteka sortzeko berariazko baimena lortuz. Bere webgunerako estekak aktibatzeari aurka egiteko eskubidea du.

ADINGABEAK

GANAk adingabeak ardurapean dituzten adin nagusiko erabiltzaileei gogorarazi die haien erantzukizun esklusiboa izango dela zehaztea zer zerbitzu eta/edo eduki ez diren egokiak adingabeen adinerako.

GANAk jakinarazi die zenbait programa informatikok aukera ematen dutela eduki eta zerbitzu jakin batzuetarako sarbidea iragazteko eta blokeatzeko. Horrela, gurasoek edo tutoreek, adibidez, erabaki dezakete zein eduki eta Interneteko zein zerbitzu eskura ditzaketen adingabeek eta zein ez.

GANAk erabiltzaileari egiten dizkion komunikazioak erabiltzaileak webgunean erregistratzean emandako datuen arabera egingo dira. Web orriaren bidez zerbitzuak kontratatzen dituen erabiltzaileak adin nagusikoa dela adierazi beharko du, Espainiako legeriaren arabera, eta adingabeek kontratatuz gero, gurasoen edo tutoreen baimena beharko da kontratatutako zerbitzuaz baliatu ahal izateko.

ERANTZUKIZUNAK

GANAk adierazten du ez dela izango, ez zuzenean, ez subsidiarioki, hauen erantzule:

 • GANAk ez du erantzukizunik izango sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan interferentziak, omisioak, etenak, birus informatikoak, telefono-matxurak edo deskonexioak daudenean, GANArekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik; edo sistema elektroniko honen erabileran atzerapenak edo blokeoak gertatzen direnean, datuak prozesatzeko zentroan, telefono-lineetan, Internet sisteman edo beste sistema elektroniko batzuetan hutsuneak edo gainkargak daudelako.
 • Web-orria erabiltzeak erabiltzailearen ekipoetan eragin ditzakeen kalteak.
 • Hirugarren batek, ezarritako segurtasun-neurriak urratuz eta/edo bidegabeko intromisioen bidez, mezuak eskuratzen dituenean edo birus informatikoak igortzeko erabiltzen dituenean.
 • Transmititutako, zabaldutako, biltegiratutako edo eskuragarri jarritako mota guztietako edukien akatsak eta akatsak.
 • Erabiltzaileek web-orria edo bertan eskaintzen diren zerbitzuak erabiliz transmititzen dituzten edukien zilegitasuna, fidagarritasuna eta erabilgarritasuna, baita haien egiazkotasuna edo zehaztasuna ere. GANAk ez du kontrolatzen erabiltzaileek webgunea nola erabiltzen duten, eta ez du bermatzen Lege Ohar honetan ezarritakoaren arabera erabiltzen dutenik.

Adibide gisa eta izaera ez-mugatzailearekin, erabiltzailea honako hauen erantzulea izango da:

 • Haiek sartutako edukiak, bereziki sartutako datuak eta informazioak eta GANA agentziaren webgunearen edo webgunearen bidez bidalitakoak.
 • Legez kontrako edozein jarduera egitea, eskubideen kalterako dena, kaltegarria dena eta/edo kaltegarria dena.
 • Egiazkoak ez diren edo zuzenak ez diren datuak ematea.
 • Era berean, ez du inolako erantzukizunik izango erabiltzaileak emandako informazioan egindako akatsen edo omisioen ondorioz izan ditzakeen kalte edo galeren aurrean, baldin eta beste iturri batzuetatik badator. Aurrekoa gorabehera, GANAren eta haren bezeroen arteko kontratuei ez zaie inola ere eragingo, ezusteko edo ezinbesteko kasuetan izan ezik.

ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK

Oro har, Erabiltzaileak Erabilera Baldintza Orokor hauek bete beharko ditu, baldintza horietan edo web orrian jasotako ohar edo erabilera-jarraibide bereziak bete beharko ditu, eta legearen, ohitura onen eta fede onaren eskakizunen arabera jokatu beharko du beti, bere zerbitzuaren izaerari dagokion diligentzia erabiliz, eta ez du bere web orria erabiliko gainerako hornitzaileen izen komertzial ona eragotzi, kaltetu edo hondatu dezakeen edozein modutan.

Zehazki, eta horrek Erabiltzaileak oro har aurreko atalarekin bat etorriz bere gain hartutako betebeharrari inolako murrizketarik eragin gabe, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du web orriko zerbitzuak eta edukiak Legearen arabera erabiltzeko, Erabilerarako Baldintza Orokor hauek, eta honako hauetara behartzen du:

 • (i) emandako datuak egiazki ematera eta eguneratuta mantentzera;
 • (ii) Ez sartzea, biltegiratzea edo zabaltzea edozein informazio edo material, baldin eta iraingarria, iraingarria, lizuna, mehatxagarria, xenofoboa bada, arrazagatik, sexuagatik, ideologiagatik edo erlijioagatik diskriminaziora bultzatzen badu, edo, edozein modutan, indarrean dagoen moralaren, ordena publikoaren, oinarrizko eskubideen, liberta publikoen, ohorearen, intimitatearen edo araudiaren aurka egiten badu. GANAk pertsonaren duintasunarekiko errespetua urratzen duten iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko eskubidea erreserbatzen du, baldin eta diskriminatzaileak, sexistak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak badira, gazteen edo haurren, ordenaren edo segurtasun publikoaren aurkakoak badira, besteak beste, edo, haien ustez, argitaratzeko egokiak ez badira. Nolanahi ere, GANA ez da erantzule izango, eta ez du kalte-ordainik emango, eragindako kalteengatik, bai erabiltzaileek foroen, txaten edo parte hartzeko beste tresna batzuen bidez emandako iritziengatik.
 • (iii) Ez sartu, ez biltegiratu edo zabaldu webgunearen bidez ordenagailu-programarik, daturik, birusik, koderik, appletrik, makrorik, Active x kontrolik, hardwareko edo telekomunikazioetako ekipamendurik edo bestelako tresna edo gailu elektroniko edo fisikorik, kalteak eragin baditzake webgunean, edozein zerbitzutan edo GANAren edozein ekipo, sistema edo saretan, edozein erabiltzailerenak, GANAren hornitzaileenak edo beste edozein motatako hornitzaileenak, edo haien edozein motatako funtzionamendua eragotz dezakeenak, edo, oro har.
 • (iv) Era berean, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du GANAri ahalik eta lasterren jakinarazteko galerarik edo lapurretarik izan duen edo/eta hirugarren baten erabiltzailearen izenera edo/eta pasahitzera sartzeko arriskurik izan dezakeen;
 • (v) web orriaren bidez publizitate-, sustapen- edo merkataritza-ustiapeneko jarduerarik ez egitea, edukiak eta, bereziki, webgunearen bidez lortutako informazioa (publizitatea bidaltzeko, datu pertsonalak gordetzeko edo beste edozein helburu komertzial ez duten mezuak bidaltzeko) ez erabili.
 • (vi) Nortasun faltsuak ez erabiltzea, eta beste batzuen identitatea ez ordeztea web-orria erabiltzean edo web-orriko edozein zerbitzu erabiltzean, eta, hala badagokio, hirugarrenen pasahitzak edo sarbide-gakoak edo beste edozein modu erabiltzea, bai eta beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara sartzen eta, hala badagokio, haien datuak aldatzen edo manipulatzen saiatzea ere;
 • (vii) GANAren, haren hornitzaileen edo hirugarrenen datuak, informazioak, programak edo dokumentu elektronikoak ez suntsitzea, aldatzea, erabiltzeko erabiltzea, erabilezin bihurtzea edo kaltetzea;
 • (viii) Hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideak edo enpresa-sekretuak urratzen dituen edukirik ez sartzea, biltegiratzea edo webgunearen bidez zabaltzea, ezta, oro har, legearen arabera, hirugarrenen eskura jartzeko eskubiderik ez duen edukirik ere.

DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera GANAk, bai eta datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko apirilaren 27ko 2016/679 Europako Erregelamenduaren arabera ere (DPBEO), web-orriko erabiltzaileei jakinarazten die “Pribatutasun-Politika” edo datu-tratamendu mugikorra nork bere borondatez aplikatuko duen Erabiltzaileari.

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Webguneko baldintza orokor eta politiko hauek gaztelaniaz idatzi dira (Aviso Legal), eta ez dute balio Interneten itzulita dauden bertsioek edo beste edozein hizkuntzatan automatikoki bilatzaile bat ematen dutenek. Web orriko terminoak Espainiako legeriaren arabera interpretatu eta aplikatuko dira.

Baldintza horiek bat datoz GANAren Etika eta Jokabide Kodearekin; izan ere, kode horretan ezartzen dena betetzeko konpromisoa eta portaera zehazten dira, merkataritza-praktika edo sektore ekonomiko bati edo gehiagori dagokienez.

Web orria erabiltzeko baldintza orokorren existentziaren, irispidearen, erabileraren edo edukiaren ondoriozko edozein auzitarako, bezeroa zein GANA, Iruñeko (Nafarroa) epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren eta eskumen esklusiboaren mende egongo dira, eta berariaz uko egingo diote egokitu ahal zaien beste edozein foruri.

HARREMANETARAKO

Hitz eta baldintza hauei buruzko edozein kontsultarako, mesedez, jar zaitez gurekin harremanetan helbide honetan: BADOSTAINGO KONTZEJUA, 11 1go C  31016 MENDILLORRI (IRUÑA) edo posta elektronikoz atletismo.gana@gmail.com

SEGURTASUNA

Webgune hau zibersegurtasuneko neurri teknikoekin inplementatuta dago, zure nabigatzailearen eta gure webgunearen arteko datu-transmisioan segurtasuna bermatzeko.

Zerbitzari seguruak konexio bat ezartzen du, eta informazioa zifratuta transmititzen da, bezeroaren ordenagailuak eta webguneak soilik uler dezaten. Horrela, SSL protokoloa erabiltzean honako hau bermatzen da:

 1. Bezeroa bere datuak webguneko zentro zerbitzariari jakinarazten ari dela, eta ez beste edozeini.
 2. Bezeroaren eta webgunearen artean datuak zifratuta transmititzen direla, hirugarrenek irakurri edo manipulatu ez ditzaten.

Ingurune seguru batean dagoela egiaztatzeko, egiaztapen-webgunearen helbidea https://bidez hasten dela berrikusi behar du bezeroak. Halaber, webgunea seguru gisa identifika dezake giltzarrapoaren ikonoa bere nabigatzailearen helbide-barran agertzen denean.

Azken eguneratzea: 2018ko abenduaren 13a.