Haurren eta nerabeen babes osoa indarkeriaren aurrean

Ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoa, haurrak eta, Izan ere, kirol- eta aisialdi-erakundeak beharturik daude ingurune seguruak sortzeko eta adingabea indarkeriaren aurrean erabat babesteko mandatuak (LOPIVI, kirolaren eta aisialdiaren eremuko CAP. IX, 47. eta 48. art.) artikuluen arabera, Nafarroako Atletismo Taldeak Lege horretan xedatutakoa ezarri da.

Funtsezko kontzeptu batzuk:

Indarkeria:

“Indarkeriatzat hartzen da adingabeei jarduera, ez-egite edo tratu zabar oro, baldin eta
bere eskubideen adina eta ongizatea, bere garapen fisiko, psikiko edo sozialaren bidez egindakoa barne, edozein dela ere batzordearen forma eta bitartekoa, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, batez ere indarkeria digitala.” (LOPIVIren 1.2 art.)

Edonola ere, indarkeriatzat hartuko dira:

 • Tratu txar fisikoa, psikologikoa edo emozionala.
 • Zigor fisikoak, umiliagarriak edo iraingarriak.
 • Axolagabekeria edo tratu arduragabea.
 • Mehatxuak, irainak eta kalumniak.
 • Esplotazioa, sexu-indarkeria barne.
 • Ustelkeria, haur-pornografia eta adingabeen prostituzioa.
 • Eskola-jazarpena, sexu-jazarpena eta ziberjazarpena.
 • Pornografiara sartzeko eskatu ez izana.
 • Estortsio sexuala.
 • Genero-indarkeria.
 • Feminizidioa.
 • Genitalen mutilazioa.
 • Pertsonak sexu-orientazioagatik, genero-adierazpenagatik eta sexu-identitateagatik edo generokoak arbuiatzea edo gorrotatzea.
 • Gizakien salerosketa edozein helbururekin.
 • Behartutako ezkontza, haurren ezkontza.
 • Datu pribatuak jendaurrean zabaltzea, bai eta indarkeriazko edozein jokabide agertzea ere familia-eremuan.

Tratu ona:

“Arau Subsidiarioen oinarrizko eskubideak errespetatuz, NBBen printzipioak aktiboki sustatzen dituena, elkarrekiko errespetua, gizakiaren duintasuna, bizikidetza demokratikoa, gatazken konponbide baketsua, legearen babes bera izateko eskubidea, aukera-berdintasuna eta haurrak baztertzeko debekua, neskatoak eta nerabeak.” (LOPIVIren 1.3 art.)

Ingurune segurua:

“Haurren eskubideak errespetatzen dituena eta babes fisiko, psikologiko eta ingurune digitala barne.” (LOPIVIren 3.m art.)

Babes-ordezkaria:

LOPIVIren 48. artikuluaren arabera, klubak babes-ordezkariaren figura izendatu behar du.
(DP) Hemendik aurrera, honako hauek izango dira oinarrizko erantzukizunak:

 • Erakundearen jarduera-protokoloa proposatzea.
 • Ezarritako protokoloak zabaltzea eta betetzea.
 • Komunikazio egokiak hastea, baldin eta haurren edo nerabeen aurkako indarkeria detekatu den.
 • Adingabeek erreferentziazko pertsona horretara jo ahal izango dute beren burua, kezkak azaltzera.
 • Kirola, jarduera fisikoa, kultura eta aisialdia egiteak diskriminazio-egoera bat izan ez dadin neurriak hartzea.
 • Monitorizazio-sistema bat (erregistroa) ezartzea eta urteko memoria bat egitea.

Horregatik guztiagatik, klubak beharrezko neurriak hartuko ditu kirola egitea
adinaren, arraza- edo etnia-jatorriaren, desgaitasunaren, sexu-joeraren, identitatearen araberako diskriminazio-egoera izan ez daitezen.

Klubak posta elektronikoko helbide bat prestatu du Klubeko adingabea (DP) ordezkariarekin kontaktuan jartzeko. Posta hau klubeko ordezkariarengana eta lehendakariarengana mugatuta dago.

Edozein pertsonak klubarekin harremanetan jar daiteke postaren bitartez bere kezkak adierazteko. Erabat konfidentziala da eta helbidea: dpmenorgana@gmail.com da.