Helduen Izen-ematea

GANA 2024 KLUBEKO LIZENTZIEN TRAMITAZIOA

2024 denboraldirako lizentzien tramitazioa hasi da (azaroaren 28tik abenduaren 18ra)

Lizentzia egin behar dute:

 • 2023rako berritu nahi duten guztiak.
 • Lau hilean behingo lizentzia zuten atletak (Sep.-Dic 2023)
 • 2024rako fitxatuko dituzten atleta berriak

1. 2024 DENBORALDIRAKO KLUBEAN ALTA EMATEKO

Klubaren webgunean sartu:

Helduen Izen-ematea

Eremu guztiak betetzea, OSO GARRANTZITSUA da egin nahi duzuen lizentzia-mota adieraztea:

 • ERREGIONALA” (Nafarroako Federazioak antolatutako lehiaketetan bakarrik parte hartu ahal izango da) edo
 • NAZIONALA” (Estatu mailan parte hartu ahal izango da).

Nik RFEAn alta emango dizuet jartzen didazunaren arabera.

Erantsi, eranskin gisa, argazki berri bat. RFEAk ematen duen lizentziarako erabiliko da.

2. LIZENTZIA PRESTATZEA

Aurten ez da bete beharko lizentzia berriaren formatua, ezta ohiko berritzearena ere, baliozkotzat joko baita klubaren WEB orrian egingo duzuen izen ematea.

Horregatik, ondo irakurri ondorengo lagapenak (inprimakiaren amaieran):

 • Datu pertsonalen tratamendua eta GANA klubaren irudi, ahots eta izen eskubideen lagapena.
 • Datu pertsonalen tratamendua eta FNAren irudi-, ahots- eta izen-eskubideen lagapena.
 • Datu pertsonalen tratamendua eta RFEAren irudi-, ahots- eta izen-eskubideen lagapena.

Oso garrantzitsua da ulertzea irakurri eta klik egin behar duzuela horietako bakoitzean.

3. LIZENTZIEN KUOTAK

Lizentzia Nazionalak
KategoriaPrezio
Master257€
Senior251€
Sub23 (Promesa)251€
Sub20 (Junior)195€
Sub1895€
Sub1672€
Lizentzia Autonomikoak
KategoriaPrezio
Master200€
Senior194€
Sub23 (Promesa)194€
Sub20 (Junior)160€

4. LIZENTZIA ORDAINTZEA

Kuota klubeko kontuaren zenbakian ordaintzea. Zenbakia: ES90 2100 3693 2421 1503 1797. Adierazi atletaren izena kontzeptuan.

EZ DUT EMANGO ALTA ATLETARI RFEA-n, klubaren kontuan dagokion kuota ordaindu ez duten atletei.

Denbora irabazteko lizentziak egiten joan zaitezkete. Benetako epea azaroaren 28an hasi eta abenduaren 18an amaituko da.

5. LEGEZKO ADOSTASUNA

Legezko baimenaren izapidea lizentzia duen lehen urtean bakarrik egin beharko da, eta ez da beharrezkoa izango berriz ere ondodrengo urteetan egitea. Lizentzia bat baino gehiago duten pertsonen kasuan, izapidea behin bakarrik egin beharko da. Baimen hori betetzen ez duten pertsonek ezin izango dute federazio-lizentziarik izapidetu.

Federazio-lizentzia autonomikoa duten pertsona guztiek (atletek, entrenatzaileek, ofizialek eta epaileek) FNAFen baimen legala bete eta onartu beharko dute.

FNA Legezko Adostasuna

Federazio-lizentzia nazionala duten pertsona guztiek (atletek, entrenatzaileek, ofizialek eta epaileek) FNAFen baimen legala bete eta onartu beharko dute.
RFEAri buruzko legea, esteka honen bidez:

RFEA Legezko Adostasuna

6. BAJAK

Ez berritzea erabaki baduzue lehenbailehen jakinaraz diezadazuela, gehiago ez molestatzeko eskatzen dizuet.

  Lizentzia-Zk. (Berritzea bada)

  Lizentzia Mota

  Sexua

  Izena

  Lehen Abizena

  Bigarren Abizena

  NAN

  Jaioteguna

  Jaioterria

  Nazionalitatea

  Helbidea

  Herria

  Probintzia

  Posta-Kodea

  Telefono Finkoa (opcional)

  Telefono Mugikorra

  Posta Elektronikoa

  Gehitu zure argazkia
  (fitxarako eta federazioaren identifikazio txartelarako karnet motatako argazkia)


  ZUEN DATU PERTSONALEEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA:
  NAFARROAKO ATLETISMO TADLEA da ekitalde edo jarduerako bazkide edo partaidearen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna eta jakinarazten dizu datu horiek Babeserako abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak ezarritakoaren arabaera tratatuko direla. Datu pertsonalen eta Eskubide Digitalen Bermea (LOPDGDD) eta 2016/679 Europako Erreglamendua, apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa (RGPD)., horretarako informazio hau ematen da:
  Tratamenduaren xedea: ekitaldiko kide edo partaidearekin komunikazio aktiboa mantentzea jarduerak garatzeko eta jarduera edo ekitaldi berriei buruzko komunikazioak bidaltzea.
  Tratamendua legitimatzen duen legezko oinarria: ekitaldietako bazkide edo parte-hartzaileekin berariazko adostasuna, guraso/tutore/ordezkarien kasuan, haien adostasuna ulertuko da haien ardurapean dauden adingabeen datu pertsonalak tratatzeko.
  Datuak kontserbatzeko irizpideak: zure datu pertsonalak tratamenduaren amaierari eusteko elkarrekiko interesa dagoen bitartean gordeko dira eta horretarako beharrezkoak ez direnean segurtasun-neurri egokekin ezabatu egingo dira datuak edo horien suntsipena guztiz.
  Datuen komunikazioa: zure datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezik. Zure datu pertsonalen edozein lagapen motaren kasuan, aldez aurretik zure baimen espresua, informatuta eta zalantzarirk gabea eskatuko zaizu.
  Erabiltzaileari laguntzen dioten eskubideak: interesdunek beren datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta eramangarritasun eskubideak gauzatu ahal izango dituzte, NAFARROAKO ATLETISMO TALDEAri idatziz, MENDILLORRI, BADOSTAINGO KONTZEJUA 11, 1go C, 31016 helbidera edo atletismo.gana@gmail.com posta elektronikora idatziz edo gure Datuak Babesteko Delegatua dpo@vialmedia.es. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (AEPD) erreklamazioa aurkezteko aukera duzu www.aepd.es webgunearen bidez