Plaza Eskaera

2024-2025 garairako izen-ematea

Eskaera egiteko ondoko datuak ematea beharrezkoa da. Modu berean, emandako informazioa kudeatzeko baimena ematea beharrezkoa da; beti ere, galdesortaren azpian dagoen datuak babesteko arauari buruzko informazioa irakurri ondoren.

  IKASLEAREN DATUAK

  Sexua

  Izena

  Lehen Abizena

  Bigarren Abizena

  NAN

  Jaioteguna

  Jaioterria

  Nazionalitatea

  Kategoria

  Helbidea

  Herria

  Probintzia

  Posta-kodea


  AITA, AMA edo TUTOREAREN DATUAK

  Izena

  Lehen Abizena

  Bigarren Abizena

  NAN

  Mediku-asegurua

  Telefonoa

  Beste Telefono bat (opcional)

  Posta Elektronikoa

  Argazkia
  (Federazioaren identifikazio-fitxarako karnet motako argazkia)


  ZUEN DATU PERTSONALEEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA:
  NAFARROAKO ATLETISMO TADLEA da ekitalde edo jarduerako bazkide edo partaidearen datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna eta jakinarazten dizu datu horiek Babeserako abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak ezarritakoaren arabaera tratatuko direla. Datu pertsonalen eta Eskubide Digitalen Bermea (LOPDGDD) eta 2016/679 Europako Erreglamendua, apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari buruzkoa (RGPD)., horretarako informazio hau ematen da:
  Tratamenduaren xedea: ekitaldiko kide edo partaidearekin komunikazio aktiboa mantentzea jarduerak garatzeko eta jarduera edo ekitaldi berriei buruzko komunikazioak bidaltzea.
  Tratamendua legitimatzen duen legezko oinarria: ekitaldietako bazkide edo parte-hartzaileekin berariazko adostasuna, guraso/tutore/ordezkarien kasuan, haien adostasuna ulertuko da haien ardurapean dauden adingabeen datu pertsonalak tratatzeko.
  Datuak kontserbatzeko irizpideak: zure datu pertsonalak tratamenduaren amaierari eusteko elkarrekiko interesa dagoen bitartean gordeko dira eta horretarako beharrezkoak ez direnean segurtasun-neurri egokekin ezabatu egingo dira datuak edo horien suntsipena guztiz.
  Datuen komunikazioa: zure datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezik. Zure datu pertsonalen edozein lagapen motaren kasuan, aldez aurretik zure baimen espresua, informatuta eta zalantzarirk gabea eskatuko zaizu.
  Erabiltzaileari laguntzen dioten eskubideak: interesdunek beren datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta eramangarritasun eskubideak gauzatu ahal izango dituzte, NAFARROAKO ATLETISMO TALDEAri idatziz, MENDILLORRI, BADOSTAINGO KONTZEJUA 11, 1go C, 31016 helbidera edo atletismo.gana@gmail.com posta elektronikora idatziz edo gure Datuak Babesteko Delegatua dpo@vialmedia.es. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (AEPD) erreklamazioa aurkezteko aukera duzu www.aepd.es webgunearen bidez